Vrijwaring

De volgende verklaring dient als disclaimer en verduidelijkt dat de informatie op onze website, inclusief tips, trucs en oplossingen voor het oplossen van problemen, alleen voor algemene informatieve doeleinden is. Wij MrFixError.com kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor gegevens, hardware, geld of zakelijk verlies als gevolg van het implementeren of volgen van de informatie op onze website. Door onze website te bezoeken en te gebruiken, erkent u en accepteert u de voorwaarden van deze disclaimer.

  1. Informatienauwkeurigheid: Hoewel we ernaar streven om nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken, kunnen we de volledigheid, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van de informatie op onze website niet garanderen. De gegeven tips, trucs en oplossingen voor het oplossen van problemen zijn gebaseerd op algemene kennis en zijn mogelijk niet van toepassing op elke situatie of hardwareconfiguratie. Het is belangrijk om voorzichtig te zijn en professioneel advies in te winnen bij het implementeren van suggesties of oplossingen die op onze website worden gevonden.
  2. Data verlies: Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enig gegevensverlies dat kan optreden als gevolg van het volgen van de tips of oplossingen op onze website. Het is essentieel om regelmatig een back-up van uw gegevens te maken en passende voorzorgsmaatregelen te nemen om uw informatie te beschermen. We raden aan een gekwalificeerde professional te raadplegen of de officiële documentatie te raadplegen voor specifieke instructies met betrekking tot gegevensbeheer en -bescherming.
  3. Hardwareverlies: Hoewel we ernaar streven om nuttige begeleiding te bieden, kunnen we niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig hardwareverlies, schade of storingen die kunnen voortvloeien uit het volgen van de tips of oplossingen op onze website. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor te zorgen dat hun hardware correct wordt onderhouden, geconfigureerd en compatibel is met alle wijzigingen of suggesties die op onze website worden beschreven.
  4. Geld of zakelijk verlies: We wijzen uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor enig financieel verlies of zakelijke impact die kan voortvloeien uit het gebruik van onze website, tips, trucs of oplossingen voor probleemoplossing. Onze informatie en aanbevelingen mogen niet worden beschouwd als financieel of zakelijk advies. Het wordt aanbevolen om financiële of zakelijke professionals te raadplegen voordat u beslissingen neemt die van invloed kunnen zijn op uw financiën of bedrijfsvoering.
  5. Inhoud en links van derden: Onze website kan links of verwijzingen bevatten naar websites, producten of diensten van derden. Deze links worden uitsluitend voor het gemak en ter informatie aangeboden. We onderschrijven, controleren of nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, betrouwbaarheid of beveiliging van websites of bronnen van derden. Elke afhankelijkheid van inhoud, producten of diensten van derden gebeurt op eigen risico.
  6. Uitsluiting van aansprakelijkheid: In geen geval zullen MrFixError.com, zijn werknemers, agenten, gelieerde ondernemingen of partners aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of punitieve schade die voortvloeit uit of verband houdt met gegevens- of hardwareverlies, inclusief maar niet beperkt tot verlies van gegevens, verlies van hardwarefunctionaliteit of enig ander financieel of persoonlijk verlies, ongeacht de oorzaak of vorm van actie, inclusief nalatigheid of enige andere onrechtmatige daad.

Door onze website te gebruiken en toegang te krijgen tot de tips, trucs en oplossingen voor het oplossen van problemen, stemt u ermee in MrFixError.com te vrijwaren van elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit gegevens- of hardwareverlies, en erkent u dat u als enige verantwoordelijk bent voor alle acties die worden ondernomen op basis van de informatie verkregen van onze website.

Houd er rekening mee dat deze disclaimer algemeen bedoeld is en mogelijk niet alle mogelijke scenario's dekt. We raden aan om professioneel advies of hulp te zoeken voor specifieke zorgen of omstandigheden.

Deze disclaimer is van kracht vanaf 09 april 2023.