ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อความต่อไปนี้ถือเป็นการปฏิเสธความรับผิดชอบและชี้แจงว่าข้อมูลที่ให้ไว้บนเว็บไซต์ของเรา รวมถึงเคล็ดลับ กลเม็ด และวิธีแก้ไขปัญหามีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น เรา MrFixError.com ไม่สามารถรับผิดชอบต่อข้อมูล ฮาร์ดแวร์ เงิน หรือการสูญเสียทางธุรกิจใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการดำเนินการหรือติดตามข้อมูลที่ให้ไว้บนเว็บไซต์ของเรา การเข้าถึงและใช้เว็บไซต์ของเราแสดงว่าคุณรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้

  1. ความถูกต้องของข้อมูล: แม้ว่าเราจะพยายามให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เราไม่รับประกันความครบถ้วน ความถูกต้อง หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ของเรา คำแนะนำ กลเม็ด และวิธีแก้ปัญหาที่มีให้นั้นขึ้นอยู่กับความรู้ทั่วไปและอาจใช้ไม่ได้กับทุกสถานการณ์หรือการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ สิ่งสำคัญคือต้องใช้ความระมัดระวังและพิจารณาขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเมื่อนำคำแนะนำหรือวิธีแก้ปัญหาที่พบในเว็บไซต์ของเราไปใช้
  2. ข้อมูลสูญหาย: เราไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการปฏิบัติตามคำแนะนำหรือวิธีแก้ปัญหาที่มีให้บนเว็บไซต์ของเรา สิ่งสำคัญคือต้องสำรองข้อมูลของคุณเป็นประจำและใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ เราขอแนะนำให้ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหรืออ้างอิงเอกสารอย่างเป็นทางการสำหรับคำแนะนำเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและการปกป้องข้อมูล
  3. การสูญเสียฮาร์ดแวร์: แม้ว่าเราจะพยายามให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ แต่เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อการสูญหาย ความเสียหาย หรือการทำงานผิดพลาดของฮาร์ดแวร์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามคำแนะนำหรือแนวทางแก้ไขที่มีให้บนเว็บไซต์ของเรา ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าฮาร์ดแวร์ของตนได้รับการบำรุงรักษา กำหนดค่า และเข้ากันได้กับการเปลี่ยนแปลงหรือข้อเสนอแนะที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของเราอย่างเหมาะสม
  4. การสูญเสียเงินหรือธุรกิจ: เราปฏิเสธความรับผิดใด ๆ อย่างชัดแจ้งสำหรับการสูญเสียทางการเงินหรือผลกระทบทางธุรกิจที่อาจเป็นผลมาจากการใช้เว็บไซต์ของเรา คำแนะนำ เคล็ดลับ หรือวิธีแก้ไขปัญหา ข้อมูลและคำแนะนำของเราไม่ควรถือเป็นคำแนะนำทางการเงินหรือธุรกิจ ขอแนะนำให้ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินหรือธุรกิจก่อนตัดสินใจใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการเงินหรือการดำเนินธุรกิจของคุณ
  5. เนื้อหาและลิงค์ของบุคคลที่สาม: เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงค์หรือการอ้างอิงถึงเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบุคคลที่สาม ลิงก์เหล่านี้มีไว้เพื่อความสะดวกและเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น เราไม่รับรอง ควบคุม หรือรับผิดชอบต่อเนื้อหา ความน่าเชื่อถือ หรือความปลอดภัยของเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลของบุคคลภายนอก การพึ่งพาเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบุคคลที่สามถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง
  6. การยกเว้นความรับผิด: ไม่ว่าในกรณีใด MrFixError.com พนักงาน ตัวแทน บริษัทในเครือ หรือหุ้นส่วนไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายทางตรง ทางอ้อม อุบัติเหตุ ผลสืบเนื่อง หรือความเสียหายเชิงลงโทษที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการสูญเสียข้อมูลหรือฮาร์ดแวร์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการสูญเสียข้อมูล การสูญเสียการทำงานของฮาร์ดแวร์ หรือการสูญเสียทางการเงินหรือส่วนบุคคลอื่นๆ โดยไม่คำนึงถึงสาเหตุหรือรูปแบบของการกระทำ รวมถึงความประมาทเลินเล่อหรือการกระทำที่ละเมิดอื่นๆ

เมื่อใช้เว็บไซต์ของเราและเข้าถึงเคล็ดลับ เทคนิค และวิธีแก้ไขปัญหาที่มีให้ คุณตกลงที่จะปลด MrFixError.com จากความรับผิดใดๆ ที่เกิดจากข้อมูลหรือฮาร์ดแวร์สูญหาย และคุณรับทราบว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการกระทำใดๆ ที่ดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจากเว็บไซต์ของเรา

โปรดทราบว่าข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นข้อมูลทั่วไปและอาจไม่ครอบคลุมทุกสถานการณ์ที่เป็นไปได้ เราขอแนะนำให้ขอคำแนะนำหรือความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญสำหรับข้อกังวลหรือสถานการณ์เฉพาะ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้มีผล ณ วันที่ 09 เมษายน 2023