หน้าต่าง

แก้ไข msvcp140.dll หายไป

วิธีแก้ไข msvcp140.dll หายไป & ดาวน์โหลด msvcp140.dll

msvcp140.dll is missing means this file was not found on your system and has been deleted from your Windows system, this usually happens when you uninstall any software or games from your Windows system, while uninstalling their installed files this […]

วิธีแก้ไข msvcp140.dll หายไป & ดาวน์โหลด msvcp140.dll อ่านเพิ่มเติม "

รหัสข้อผิดพลาดในการเปิดใช้งาน Windows 7 0x80072F8F

วิธีแก้ไขรหัสข้อผิดพลาดการเปิดใช้งาน Windows 7 0x80072F8F

First of all, don’t get confused between Error Code 0x80072F8F and Error Code 0x80072f8f – 0x20000 both are different errors that occur due to different reasons and have different solutions. On this page, we are going to discuss the reason and solution

วิธีแก้ไขรหัสข้อผิดพลาดการเปิดใช้งาน Windows 7 0x80072F8F อ่านเพิ่มเติม "

รหัสข้อผิดพลาด 0x80072f8f - 0x20000

วิธีแก้ไขรหัสข้อผิดพลาด 0x80072f8f – 0x20000

Are you facing Error Code 0x80072f8f – 0x20000 while creating Windows 10/11 pen drive through Media Creation Tool for new OS installation. Error Code 0x80072f8f – 0x20000 occurs when you are using a very old version of Windows 7 which

วิธีแก้ไขรหัสข้อผิดพลาด 0x80072f8f – 0x20000 อ่านเพิ่มเติม "

ข้อผิดพลาดในการเปิดใช้งานเซิร์ฟเวอร์ windows 0x80070032

แก้ไขข้อผิดพลาดในการเปิดใช้งาน Windows Server 2019/2022 0x80070032

Windows Server activation error 0x80070032 occurs when you are trying to activate your purchased Product Key on “Windows Server 2019/2022 Evaluation Edition“. Please note that you can’t activate an Evaluation Edition to activate your Windows Server you need to convert

แก้ไขข้อผิดพลาดในการเปิดใช้งาน Windows Server 2019/2022 0x80070032 อ่านเพิ่มเติม "